Beyindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde büyümesi olarak tanımlanan beyin tümörü rahatsızlığının primer ve sekonder olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Koru Ankara Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Erdem Yıldırım, "Primer beyin tümörleri beynin kendi hücrelerinden gelişen tümörlerdir. Sekonder beyin tümörleri ise beyne diğer organlardan gelen (metastaz yapan) tümörlerdir. Primer beyin tümörlerinin hepsi kanser değildir. Primer beyin tümörlerini benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olarak ikiye ayırabiliriz” dedi.İyi huylu beyin tümörlerinin sınırları net olarak görüldüğü için sağlıklı beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabildiğini ifade eden Yıldırım, “Genellikle vücudun ve beynin diğer bölgelerine yayılmazlar. Beyindeki benign tümörler tamamen zararsız değildirler. Bazen, beynin önemli bölgelerine baskı yaparak hayati tehlikeye sebep olabilirler. Benign beyin tümörleri, nadir olarak zamanla malign tümöre dönüşebilirler. Her zaman ameliyata ihtiyaç duyulmayabilir. Ameliyat ile benign tümörün hepsi alınır ise çok nadiren tekrarlarlar” diye konuştu.