Bel Fıtığı

Lomber Disk Hernisi


Disk hernilerinin en çok görüldüğü bölge lomber (bel) bölgedir. En çok L4-5 ve L5-S1 seviyesinde görülür. Çocuklarda oldukça az görülen lomber disk hernisi, sıklıkla 40-50 yaşları arasında görülür. Ağır yük kaldırma, omurga üzerine gelen zorlamalar, ağır fiziksel çalışmalar, fazla kilo risk faktörleri olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra, uzun yol şoförleri, ağır iş yapanlar ve ev kadınları da risk taşıyanlar grubunda yer alırlar.


Omurga diski, dayanıklı bir örgü şeklindeki dış tabaka ve jöle kıvamında bir merkezden oluşur.


Yaşlandıkça diskin merkezi su içeriğini kaybetmeye başlar ve disk yastıklama görevini eskisi kadar iyi yapamaz hale gelir. Disk bozulmaya devam ettikçe dış tabakada yırtıklar meydana gelebilir. Buna disk rüptürü denir. Dıştaki tabakadaki bu yırtıktan sızan içteki jölemsi yapı fıtığı oluşturur. Buna disk herniasyonu denir.


Şikayetler sinir kökünün baskısına ve sinir kökü etrafında oluşan değişikliklere bağlı olarak gelişir. Disk herniasyonu farklı tip ve derecelerde gelişebilir.

Bulging: Nukleus pulpozusun anulus fibrozusa doğru yer değiştirmesidir.

Protrüzyon (prolapsus): Nukleus pulpozusun yırtılan anulus fibrozus lifleri içine doğru yer değiştirmesidir. Anulus fibrozusun dış lifleri sağlamdır.

Ekstrüzyon: Nukleus pulpozusun anulus fibrozusu yırtarak spinal kanal içine doğru taşmasıdır. Anulus fibrozusun tüm lifleri yırtılmıştır.

Sekestrasyon: Disk materyalinin koparak serbest materyal halinde spinal kanal içinde bulunmasıdır.

Teşhis - Tedavi - Cerrahi Tedavi - Komplikasyonlar - Korunma

Uyarı !!! Bilgiler hastalar için geçerli bir uygulama rehberi değildir.
RANDEVU