Omurga ve Omurilik Anatomisi

Omurga ve Omurilik Anatomisi


Omurga, bir taraftan vücudumuzun dik durmasını, diğer taraftan da içindeki kanaldan geçen omuriliğin korunmasını sağlayan kemik zincirine verilen addır. Bu sistem 33 adet kemikten ve kemiklerin arasında bulunan disklerden meydana gelmektedir.


Bu 33 adet kemikten her birine vertebra yani omur adı verilir. Her omur alt ve üstte toplam dört adet faset eklem ile birbirine bağlanır. Bu sistem ile omurganın sabitliği sağlanmış olur.


Genel Bilgiler

Uyarı !!! Bilgiler hastalar için geçerli bir uygulama rehberi değildir.
Omurlar 5 grupta ele alınmaktadır.

  1. Servikal (Boyun) Vertebralar —7 adet
  2. Torakal (Sırt) Vertebralar— 12 adet
  3. Lomber (Bel) Vertebralar— 5 adet
  4.  Sakral Vertebralar— 5 adet
  5. Koksigeal (Kuyruk Sokumu) Vertebralar — 3-4 adet(birbirine yapışık)
Normal bir omurgaya önden bakıldığında herhangi bir eğriliği yoktur. Ancak yandan bakıldığında servikal ve lomber bölgelerde lordoz, torakal ve sakral bölgelerde ise kifoz şeklinde eğriliklerin olduğu görülür.

Disklerin omurga sistemi içindeki rolü, kemiklerin birbirine değerek aşınmasını önlemek ve omurga hareketine müsaade eden esnekliğe imkan sağlamaktadır. Omurga bunun yanında, her taraftan onu saran ve ligaman adı verilen bağ dokularıyla sıkı sıkıya sarılmıştır. İşte bütün bu unsurlarla bir bütünlük oluşturan omurga sistemi stabil (yani sabitlenmiş) bir halde görevini tam olarak yapmakta ve omuriliği korumaktadır.

Omurilik ise beyin kökünden başlayarak, kuyruk sokumuna kadar uzanan ve beyin ile organlar arasındaki irtibatı sağlayan , omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinirsel dokuya verilen addır. Spinal kord ya da medulla spinalis olarak da adlandırılan omurilik, beyinden gelen uyarıları ilgili organlara, organlardan gelen uyarıları da beyine iletmektedir.

Omurilik de beyin gibi üç zarla çevrilidir. Bu zarlara pia, araknoid ve dura adı verilmiştir. Bu zarlar aynı zamanda beyin zarlarının devamıdır. Araknoid ile pia zarları arasında beyin ve omurilik sıvısı bulunmaktadır.

Omurilik, önden arkaya doğu hafif yassılaşmış silindir biçiminde yer almaktadır. Yetişkinlerde uzunluk 44-46 cm uzunluğundadır.

Omurilikten çıkan otuz bir çift sinir, kafa ve boynun bir kısmının dışında vücudun kaslarını sinirlendirir. Aynı zamanda da buradan çıkan hissi beyne iletir. Omur iliğin başka bir vazifesi de, çeşitli reflekslerin merkezlerini taşımasıdır.
RANDEVU