Beyin Tümörü Bulguları ve Tedavisi

            Beyin Tümörü, beyindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde büyümesidir.  Primer beyin tümörleri  ve sekonder beyin tümörleri olarak ikiye ayırabiliriz. Primer beyin tümörleri beynin kendi hücrelerinden gelişen tümörlerdir. Sekonder beyin tümörleri ise beyne diğer organlardan gelen (metastaz yapan) tümörlerdir. Primer beyin tümörlerinin hepsi kanser değildir. Primer beyin tümörlerini, benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olarak ikiye ayırabiliriz.

Beyin Tümörlerinin Belirtileri

Belirtiler, tümörün çapı, tipi ve beyindeki yerleşimine göre değişir.. Beyin tümöründe en sık görülen belirtiler:

 • Baş ağrısı ( Sabahları şiddetli olan, günler içerisinde şiddeti artan )
 • Bulantı veya kusma,
 • Kol ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma hissi, kuvvet kaybı gelişmesi.
 • Kaslarda seğirme, kasılma, spazm ya da nöbetler
 • Konuşma, görme veya duymada bozulma
 • Denge problemleri
 • Kişilik ve ruh halinde aşırı değişiklik,
 • Hafıza problemleri

Bu belirtiler tek başına ve birlikte olabilir. Belirtilerin olması kişide mutlaka beyin tümörü olacağı anlamına gelmez. Ancak bu belirtileri olan hastalar mutlaka bir sağlık merkezine başvurarak kontrolden geçmesi gerekmektedir.

Beyin Tümörlerinde Tanı

 • Nörolojik muayene
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • MR tetkiki (İlaçlı-kontrastlı MR, MR spektro)
 • MR veya BT Anjiografi
 • Biyopsi ( İğne biyopsisi, Stereotaksik biyopsi, Cerrahi sırasında alınan biyopsi)
 

Beyin Tümörlerinde Tedavi

Beyin tümörünün tipi, derecesi ve sınıfına göre cerrahi, radyoterapi ya da kemoterapi ile tedavi yapılır. Özellikle kötü huylu beyin tümörü olan hastalarda bu tedavi yöntemlerinin birkaçı birlikte uygulanabilir.

Destek Tedaviler

 • Ödem giderici ilaçlar ( Steroidler, mannitol, lasix ), Nöbet önleyici ilaçlar (Antiepileptikler)
 

Cerrahi Tedavi: Cerrahi tedavi beyin tümörlerinin çoğunluğunda kullanılan yöntemdir. Kraniotomi ( Kafatası kemiğinin açılıp yerine koyulması ) ile mikrocerrahi yöntem, uygun tümörlerde burun veya kafatasından tek delik yoluyla ( kapalı) endoskopik yöntemler kullanılabilir.

Radyoterapi: Radyoterapi yüksek enerjili ışınların kullanılması ile kanser hücrelerinin tahrip edilerek, çoğalmalarının önlenmesi ve ortadan kaldırılması işlemidir.

Radyocerrahi; Uygun patolojik tanılı ve uygun boyuttaki lezyonlarda GAMMA-KNİFE Steriotaksik Radyocerrahi güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir.

Kemoterapi: Kanser hücrelerinin ilaçla öldürülmesidir. Ağız yolu ya da damar yolu ile verilebilir.

RANDEVU