Gamma-Knife

Steriotaktik Radyocerrahi olarak da adlandırılan Gamma Knife Radyocerrahi son yıllarda teknolojinin beyin ve sinir cerrahisi alınına kazandırdığı en önemli tedavi imkanlarındandır.

Çalışma prensibi olarak uygun beyin lezyonlarında, son teknolojik imkânlarla sadece lezyo-na uygulanan yüksek doz tedavi ile lezyonun kontrolü sağlanırken etraftaki normal beyin dokusu için güvenilirdir. Ayrıca beyin dışında diğer vücut bölümlerinin aldığı radyasyon oranının da son derece düşük olması bir diğer önemli avantajıdır.

Gamma-Knife cihazı, sadece beyin lezyonlarının tedavisi için geliştirilmiş az sayıda hareketli parçaya sahip üstün tasarımı sayesinde radyocerrahi yapan Cyberknife ve Truebeam gibi cihazlara göre daha keskin bir ışın oluşturabilmekte ve sağlam beyin dokusuna giden rad-yasyon dozunu altıda bire kadar azaltabilmektedir. Böylece beyin lezyonlarının tedavisinde kritik öneme sahip olan entelektüel faaliyetlerin zarar görmemesi sağlanabilmekte-dir. Gamma-Knife, günümüzde sadece beyin lezyonlarında kullanılmaktadır. Özellikle etkin olduğu lezyonlar; menengiomalar, akustik nörinomlar (schwannomalar), beyin metastazları, trigeminal nevralji ve arterio-venöz malfarmasyonlar olup kullanım alanı her geçen gün art-maktadır. Bu gibi beyin tümörü ve damar hastalıklarında uygun boyut ve yerleşimdeki lez-yonlarda birincil tedavi olarak kullanılabildiği gibi, ameliyattan sonra da cerrahiye yardımcı olarak kullanılmaktadır.

Gamma-Knife tedavisnin en önemli avantajlarından bir tanesi de tek sefer uygulama ile birçok tedavinin bitirilmesidir. Bazı durumlarda ihtiyaç halinde tedavi birkaç seans şeklinde yapılabi-lir veya tekrarlayan dozler da verilebilir.

RANDEVU