Menengioma – Şamdan Dergisi


MENENGİOMA


MENENGİOMA BEYNİN ETRAFINI SARAN ARAKNOİD İSMİNDE, ÖRÜMCEK ZARI ŞEKLİNDE OLAN ZARDAN KÖKEN ALAN TÜMÖRLERDİR. BEYİNDE EN ÇOK RASTLANAN TÜMÖRLERDEN BİRİSİDİR. ÇOĞUNLUĞU BENİGN ( İYİ HUYLU) OLMASINA RAĞMEN AZ KISMI MALİGN (KÖYÜ HUYLU) KARAKTERDE OLABİLİR. MENENGİOMAKLAR GENELLİKLE BAŞKA BİR YERE SIÇRAMAZ YANİ ASLINDA KANSER DEĞİLDİRLER. ANCAK TİPİK OLMAYANLAR, BEYNİN FARKLI BÖLGELERİNDE VEYA DAIHA ÖNCE AMELİYAT EDİLEN YERDE TEKRARLAYABİLİRLER. .

Tipleri

Meningiomalar, mikroskop deki hücre cinslerine göre ve beyinde bulundukları yerlere göre tiplendirilirler. Yerleşim yerlerine göre cerrahın ameliyat planı ve menenigomamn cinsine göre tedavi/takip şekli değişmektedir. İlaçlı (Kontrastlı) BT - İlaçlı (Kontrstlı) MR Hücre cinsine göre (Dünya Sağlık Örgütü Sınıflaması); - Tipik (Derece I) - Atipik (Derece II) - Malign (Derece III) .

Beyinde yerleşime göre;

- Konveksite (Beynin yüzeyinde olanlar) - Olfaktor oluk (Koku alma sinirine komşu) - Parasagittal (Beynin iki yarısı arasında)

Yol Açtığı Yakınmalar:

- Menengiomanın beyinde bulunduğu yer , menengimomanın büyüklüğü ve ç evresindeki ödeme göre yakınmalar değişmektedir. Şikayet olmadan, tamamen tesadüfen de saptanabilmektedir. Baş ağrısı Kol-bacaklarda felç Bulantı Kusma Koku almada kayıp Nöbet İşitme kaybı Kol-bacaklarda uyuşukluk Bilinç kaybı Denge kaybı

TEDAVİ

- Menengioma tedavisinde hastanın şikâyetleri, muayenesi, menengiomanın veri, büyüklüğü ve çevresinde ödem olup olmamasına göre değişir. Hastanın menengioması rastlantısal olarak tespit edilmiş, çok büyük değil ve muayenesi normal ise takip edilebilir. Ancak kitlenin yeri tehlike bir bölgeye yakınsa, poliklinik takiplerinde kitle büyüyorsa, çevresinde belirgin ödem olmaya başlamışsa veya hastanın nörolojik muayenesinde kötüye gidiş varsa cerrahi planlanmaktadır. Ameliyatta genel amaç hastaya zarar vermeyecek şekilde menengiomanın hepsinin çıkartılmasıdır. Ancak menengioma beynin çok önemli bölgelerine veya damarlarına yakınsa bu durum her zaman mümkün olmayabilir. Geride menengiomanın bir kısmı bırakılabilir. İlaç Tedavisi: Daha çok ödem ve/veya nöbet için verilir. Menengiomavı ilaç ile tedavi etme durumu yoktur.

AMELİYATİ

Menengioma ameliyat ile tamamen çıkartılabilirse hastalıktan tamamen kurtulma ihtimali yaratılabilmektedir. Menengioma beyinde kalıcı hasar yaratmadıysa ameliyattan sonra kuvvetsizlik, uyuşma ve nöbet gibi belirtiler kaybolabilmektedir.

Radyoterapi/Radyocerrahi:

Geride menengioma kaldıysa, ilerleyen zamanlarda kalan menengioma büviip hastada problemlere yol açmasın diye kitlenin tipine göre radyoterapi veya radyocerrahi uygulanabilir. Ayrıca tümörün çok küçük olup beynin ulaşılması güç bölgelerine yakınsa hasta ameliyat edilmeden radyocerrahi ile tedavi yoluna gidilebilir.

RANDEVU